Update Coronavirus

Beste InnovaTennis-leerlingen

 

Goed nieuws! Vanaf dinsdag 28 april mogen de jeugdlessen weer worden opgestart.

Uiteraard zal dit gebeuren onder strenge voorwaarden.

Hiervoor zal een coronaprotocol de gids worden.

Voor zowel Vreugd en rust als Ypenburg zal een dergelijk protocol gaan gelden.

Voor tennisclub Aeronauten is dit protocol inmiddels bekend.

Dit protocol ziet er als volgt uit;

 

 

 

 

 

Afspraken en regels training en vrij spelen jeugd tot en met 18 jaar – periode na 28 april 2020

Versie 24 april 2020Aanleiding Het kabinet heeft de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus iets versoepeld, zo maakte de KNLTB op 21 april jl. bekend. Dat houdt in:

• De verenigingen mogen vanaf woensdag 29 april a.s. beperkt open voor tennissen door en lesgeven aan jeugd t/m 18 jaar. • Bij het sporten voor jeugd in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar blijft de 1½ meter afstand van toepassing, voor jeugd t/m 12 jaar niet.

Openingstijden park De Aeronauten voor de jeugd t/m 18 jaar, looproutes, clubhuis, wc De openingstijden zijn: • Maandag tot en met donderdag: 12.00 uur tot 18.00 uur • Vrijdag: 12.00 uur tot 20.00 uur • Zaterdag en zondag: 12.00 tot 18.00 uur

Het clubhuis is gesloten. Zorg er dus voor dat uw kind naar de wc is gegaan voordat het naar De Aeronauten gaat.

Uw kind volgt de blauwe lijnen om het park en de banen te betreden, en de rode lijnen om het park te verlaten:

 

Zie foto gestuurd door het bestuur aan alle leden!

Lessen De jeugdlessen gaan vanaf woensdag 29 april a.s. weer van start, zo hebben de tennistrainers en het bestuur van De Aeronauten besloten. De lessen vinden plaats op de eerder afgesproken dagen en tijden. Daarbij gelden de volgende afspraken:

• Aantal leerlingen per groep en per baan: De trainers letten op het aantal leerlingen per groep en per baan. Een trainer geeft maximaal een groep van acht personen op twee banen les, of maximaal een groep van vier personen op één baan. • 1½ meter afstand: De trainer zal zoveel mogelijk werken met oefeningen waarbij de 1½ meter afstand niet in gevaar wordt gebracht (dit geldt voor de jeugd in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar). • Rijtje vormen: Wanneer er een oefening gegeven wordt waarbij de leerlingen een rijtje moeten vormen dan zal de trainer gebruik maken van 1½ meter markeringen. Daar moeten de leerlingen wachten voordat ze de volgende stap mogen maken. • Ballen rapen: de trainer wijst de kinderen een eigen gebied aan waar zij de ballen mogen rapen.

Materiaal Voor het materiaal zijn de afspraken: • De trainer zal het lesmateriaal gebruiken en neerzetten. • Ballenkokers en ballenmanden worden na elke training afgenomen met desinfecterende doekjes. • De tennisschool zorgt ervoor dat deze doekjes op de baan aanwezig zijn.

Algemene gezondheidsregels Voor zowel de trainer als de leerlingen gelden de algemene regels zoals die overal in het openbare leven gelden: • Ten alle tijden 1½ meter afstand bewaren van elkaar. • Niezen hoesten in de ellenboog. • Bij verkoudheid of andere klachten waarbij het besmettingsgevaar wordt verhoogd moeten de trainer of de leerlingen thuisblijven. • Handen wassen voordat men naar de training komt (thuis) en handen wassen als men weer thuis komt.

Naar het park en weer naar huis Het bestuur en de trainers hebben afspraken gemaakt.

Voor de groep tot en met 12 jaar: • Eén ouder vergezelt het kind naar het park en haalt het weer op. • Ouders worden niet op ons park toegelaten. Zij mogen zich ook niet langs de toegangspoorten/wegen verzamelen, conform het voorschrift van de gemeente Den Haag. • Zodra de les afgelopen is haalt u uw kind op buiten de poort van het park. U gaat weer naar huis.

Voor de groep van 13 tot en met 18 jaar: • Kom uitsluitend naar het park om te tennissen of te trainen. • Je speelt uitsluitend singles. • Houd je aan de regel van de 1½ meter afstand. • Klaar met tennissen? Verlaat het park. • Volg de aanwijzingen van de trainers op. • Betreed en verlaat het park zoals aangegeven op het kaartje van ons tennispark hierboven.

Voor de ouders van onze jeugdleden: • Informeer je kind(eren) over deze spelregels en afspraken. • Het heeft sterk de voorkeur dat kinderen zelf naar de training toe gaan. • Als het echt niet anders kan, mogen ouders - één per kind - brengen en halen. • Echter is het dan wel de bedoeling daarna weer naar huis te gaan en niet bij de training te blijven kijken.• De gehele periode van openstelling van het park van De Aeronauten is er toezicht op het goed naleven van deze afspraken en regels.

Communicatie en regelgeving De Aeronauten deelt deze informatie via www.aeronauten.nl en de digitale nieuwsbrief naar alle leden. Daarnaast stelt de trainer via Whatsapp de informatie beschikbaar aan de ouders van de jeugdleden.

Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen in regelgeving in verband met de coronabestrijding. Het bestuur van De Aeronauten handelt in lijn van de KNLTB en volgens de voorschriften van de gemeente Den Haag.